Raeda Coaching » Ljuva drömmar och stora planer

Ljuva drömmar och stora planer

Lyckliga drömmar
Ett sätt att organisera tänkandet så att man får struktur och kan realisera sina drömmar är NLP-processen Disneys kreativitetsstrategi. Walt Disney var en anmärkningsvärt kreativ och framgångsrik person och han hade tre tydliga steg för att ta en idé till säljbar produkt. Dom tre stegen är drömmaren, genomföraren och utvärderaren.

För att använda tekniken behöver man bli praktisk. Skapa tre platser i rummet du befinner dig i. Jag använder mig gärna av papperscirklar som jag ställer mig på för att kunna stanna kvar i den tankestrategi jag för tillfället vill vara i. Drömmen som ska realiseras kan vara precis vad som helst, en förändring du vill göra i ditt liv, både i privatlivet och arbetslivet.

Cirkel 1 – Drömmaren. Som drömmare finns det inga begränsningar, det är bara att låta idéer och möjligheter flöda fritt helt utan värderingar. Disney använde ofta musik när han visualiserade sina drömmar. Just det där med att visualisera som drömmare är viktigt. Känns det svårt är det bara till att träna och träna. Prata gärna högt för dig själv, vad vill du? Låt fantasi och visioner flöda. Skapa gärna tydliga och skarpa bilder om hur det är när du är framme i mål. Berätta högt för dig själv om hur livet är när du är i mål. Fråga dig själv ”Vad vill jag?”

Cirkel 2 – Genomföraren. Att planera realistiskt och ha ett fullständigt fokus på ”HUR”. Utmaningen som genomföraren är att tänka så många alternativ som möjligt. Fortfarande utan att bedöma och värdera, bara hela tiden tänka ”hur”. Hur kommer det att fundera i verkligheten, hur kan det genomföras, om och om igen för varje alternativ man kan komma på. Kom bara ihåg att jobba med ett alternativ i taget. Våga tro på din förmåga för du kan, bara du vågar och aldrig ger upp. Det handlar bara om att utveckla en detaljerad och hanterbar handlingsplan som gör att du når ditt mål.

Cirkel 3 – Utvärderaren. Nu är det dags att konstruktivt tänka brister och luckor i din plan. Utvärderaren koncentrerar sig bara på vad Genomföraren har kommit fram till, aldrig med vad Drömmaren har skapat. Använd logik och se på konsekvenser. Den viktigaste frågan är ”Vad skulle hända om…”. Se upp med katastroftankar, låt dem inte ta över och krossa din dröm. Uppgiften är bara att hitta eventuella svagheter i och säkra din planering. Om det handlar om ett livsförändrande mål kommer du säkert att behöva ett antal ”hopp” mellan alla 3 cirklar för att revidera din handlingsplan som du åter låter Utvärderaren gå genom. Ge inte upp. Det är inte helt lätt alltid, men det är enkelt. Det kräver bara tålamod och envishet.

Om du är mycket ovan i att drömma och planera livsmål kan det vara bra att snitsa till tekniken med en fjärde cirkel, där du kan ta time-out och vila en stund.

Varmt lycka till!
Margaretha och Mikael

2017-12-27T10:17:05+00:00Coaching, Nyheter|