NLP2020-10-21T16:15:15+00:00

NLP

NLP-utbildning för dig som vill ha strategier och verktyg för att oftare vara ditt allra bästa jag och dra nytta av dina allra bästa förmågor för mer personlig utveckling med bättre resultat.

Människans ursprungliga metod för inlärning är genom härmning, NLP är praktisk inriktad och bygger på strategier, modeller och verktyg genom studier av mänskligt “mästerskap” inom en rad olika områden. Genom kunskaper och träning i hur “mästerskap” formas får du större tillgång och tilltro till dina resurser och förmågor. NLP bygger på resultatfokus och ju mer du praktiserar dina kunskaper desto lättare och bättre kan du formulera engagerande mål och nå dem.

NLP står för Neurolingvistisk programmering. Neuro handlar om hur hjärnan tar in, filtrerar kodar och lagrar information genom våra fem sinnen. Lingvistik beskriver hur språket förmedlar informationen i relation till hur du tänker kring vad “du kan och inte kan”, “vad som är möjligt och vad som är omöjligt”. Programmering inriktar sig på automatiska tankemönster som styr våra upplevelser och tolkningar, våra vanor, våra beteende och attityder. Vill vi åstadkomma nya resultat och utvecklas som person behöver vi bl.a. anpassa och ibland omarbeta hur vi uppfattar verkligheten. I kombination med “mästerliga” verktyg blir vi skickligare i att välja nya sätt i vårt samspel med andra människor.

Personlig utveckling handlar i grunden om att hjälpa sig själv att göra bättre val i framtiden, med NLP har du verktyg för framgångsrik förändring och utveckling.

Våra NLP certifieringsutbildningar sker i tre block, detta då förändring kräver att du omsätter dina kunskaper i praktiken. Mellan utbildningsblocken har du därför övningar att träna med.

NLP Practitioner för dig som vill stärka din kommunikation och nå dins mål. Den är första certifieringssteget inom NLP där inga förkunskaper krävs. Under utbildningen får du strategier, modeller och verktyg som hjälper dig med din utveckling inom kommunikation med dig själv och andra. Oavsett om du är förälder, ledare, medarbetare, chef eller ledare så är grunden samma. Den bygger på att ta reda på vilken kommunikationsstil du har i olika situationer, när du är medveten om det så kan du tillämpa NLP i din kommunikation med resultat som du kanske inte trodde var möjligt.

NLP Practitioner ger dig förståelsen för hur vi kommunicerar genom att läsa av, lyssna in och känna efter för att med bästa resultat nå fram till dina medmänniskor.

NLP Master Practitioner fokuserar på ledarskap. Du behöver ha godkänd certifiering som NLP Practitioner. Practitioner är inriktad på din egen utveckling och Master Practitional ökar din flexibilitet att kombinera olika processer och tekniker samt ger dig kompetens att använda dina kunskaper inom ledarskap, hälsa och kommunikation. Du lär dig att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar. En viktig del i utbildningen är att träna in och integrera kunskaperna i vardagslivet.

När du bokar hos oss erbjuder vi även

Delbetalning

Möjlighet till delbetalning utan ränta!

Vi erbjuder olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och uppdrag. Du kan t.ex. dela upp din betalning i 6 eller 12 månader.

NLP Person

Mer Information Om NLP Certifieringar

Certifierad NLP Practitioner

Internationellt certifierad NLP Practitioner genom ICNLP, 120 timmar + certifieringsuppgifter

Utbildningen genomförs oftast i flera moduler med uppgifter mellan tillfällena.

Tack vare ett samarbete med Senseomind kan vi nu erbjuda NLP certifieringsutbildning i Västerås, läs mer här.

Certifierad NLP Master Practitioner

Internationellt certifierad NLP Master Practitioner genom ICNLP, 120 timmar + certifieringsuppgifter

Utbildningen genomförs oftast i flera moduler med uppgifter mellan tillfällena.

Certifieringsorganisation:

ICNLP – The International Community of NLP, grundades 2001 av Joseph O´Connor och Lars-Eric Uneståhl. Läs mer på www.icnlp.se.

Intresseanmälan för NLP

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon

Hur vill du bli kontaktad?

Ditt meddelande

Alla våra Coacher är certifierade av

Coaching med ICF Certifierade Coacher
Coaching med ICC Certifierade Coacher
Coaching med ICNLP Certifierade Coacher